Articles Posted in the " Tuyển sinh " Category
  • Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 1 .  Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. 2. Phương thức tuyển sinh: Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án t ự chủ tuyển sinh Đại học hệ chính quy […]