Articles Posted by the Author:

 • Quản lý nhà nước là gì?

  Quản lý nhà nước là gì ? Để hiểu rõ khái niệm quản lý nhà nước là gì ? chúng ta lần lượt tìm hiểu các khái niệm nhà nước là gì ? Quản lý là gì ? Quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì?  Nhà nước  là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính […]


 • VAI TRÒ CỦA NGÀNH QUẢ LÝ NHÀ NƯỚC

  VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA Quản lý nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu  kinh tế  theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá là quá trình Nhà nước xây dựng […] • Đào tạo nghiệp vụ quản lý trường mầm non

  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố –         Phòng giáo dục mầm non –         Các phòng giáo dục các huyện, quận, thành phố – Căn cứ công văn số 92/TT-ĐHSPHN ngày 17/03/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội […]


 • Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

  THÔNG BÁO Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ Thư  ký Văn phòng Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch cho Sếp …. Có bao […]


 • Đào tạo ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

  Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. Lớp […]